Thức Uống Nổi Bật

Thức uống khác

Chanh đá

15.000

Thức uống khác

Sữa chua đá

20.000
25.000

Nước ép

Nước ép ổi

25.000

Nước ép

Nước ép thơm

25.000
25.000

Sinh tố

Sinh tố xoài

30.000

Sinh tố

Sinh tố bơ

30.000