Sinh tố xoài

30.000

Thành phần: xoài, sữa đặc, đá