sinh tố chuối – sô cô la

30.000

Thành phần: chuối tươi, sữa đặc, lá bạc hà, đá