Nước ép thơm

25.000

Thành phần: Công nghệ ép chậm từ trái thơm tươi, nguyên chất, không pha. Thêm nước đường theo nhu cầu của khách hàng