Nước ép ổi

25.000

Thành phần: Ổi tươi được ép theo công nghệ ép chậm không pha. Thêm nước đường theo yêu cầu của khách hàng