Chanh đá

15.000

Thành phần: chanh tươi, đường, đá

Danh mục: Từ khóa: