Add a Title here

Thức uống khác

Chanh đá

15.000

Thức uống khác

Sữa chua đá

20.000

Nước ép

Nước ép ổi

25.000

Nước ép

Nước ép thơm

25.000

Featured