Các loại thức uống khác

Thức uống khác

Chanh đá

15.000

Thức uống khác

Sữa chua đá

20.000