Các loại sinh tố trái cây tươi giàu vitamin và khoáng chất

Sinh tố

Sinh tố bơ

30.000

Sinh tố

Sinh tố xoài

30.000