HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ – EASYINVOICE

Hoá đơn điện tử Easyinvoice được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của doanh nghiệp khi bán hàng hoá, dịch vụ; và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

  • Tiết kiệm chi phí vận chuyển, bảo quản hóa đơn
  • An toàn, bảo mật
  • Tiết kiệm thời gian, giảm thiểu các thủ tục hành chính
  • Không cần phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  • Tiện ích cao, đa dạng phương thức gửi hóa đơn cho khách hàng
Call Now Button0833337880